• Macap

    Sức mạnh và tốc độ

    Sức mạnh và tốc độ
 Kiểu mẫu  Chiều rộng (MM) Chiều dài (MM)  Chiều cao (MM)

 Sản xuất cà phê

(kg/giờ)

Công suất Trọng lượng tịnh (kg)  Tổng trọng lượng (kg)  Đường kính (MM)  Tốc độ (RPM)  Lượng truy cập  Tự động dừng  Lập trình
 M2  152 250 382

x

150W

1/5HP

5.2 x 50 x  -
 M2d  152 250 382 x

150W

1/5HP

4.8 x 50 x - -
 M5A  190 310 470 4

250W

1/3HP

8.5 X 58 1.400 -
 M5T  190 310 470 4

250W

1/3HP

8.5 x 58 1.400 - -
 M5D  190 310 470 4

250W

1/3HP

8.5 x 58 1.400 -
 M7A  250 360 630 12-14

800W

1.1HP

15.5 17 75 1.400 -
 M7DL 220 370 600 -

800W

1.1HP

x x

75

1.400 -
 MC7 250 360 630 12-14

800W

1.1HP

15.5 17 75 1.400 - -
 MX 180 300 550 8-10

340W

1/2HP

12.8 14.2 65 1.400 - -
 MXA 180 300 550 8-10

340W

1/2HP

12.8 14.2 65 1.400 -
MXDL 220 370 600 8-10

340W

1/2HP

x  x 75 1.400 -